Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović"

 


 

 
  

Naš cilj je da stvorimo jaku poslovnu mrežu žena u preduzetništvu, koje obavljaju i razvijaju posao na kreativan način, i žena koje nameravaju da pokrenu sopstveni biznis.

Namera nam je da međusobnim poslovnim povezivanjem doprinesemo unapređenju poslovanja i promovisanju poslovnih interesa naših članica.

Pored promovisanja žena čiji je poslovni život još aktivan, nismo zaboravili na žene čija je poslovna aktivnost završena, ali koje svojim dugogodišnjim iskustvom, znanjem i mentorskim radom mogu načajno da pomognu u unapređenju poslovanja i ostvarivanju ciljeva našeg Udruženja.

Posebni ciljevi koje je potrebno ostvariti je postizanje veće ekonomske nezavisnosti poslovnih žena, pomoć u definisanju profitabilnih, kreativnih i specijalizovanih projekata članica, podsticanje ženskog poslovnog duha koji se ogleda u energiji, vizijama, akcijama i međusobnoj podršci poslovnih žena. 

Rođena u Čačku 1873.godine. Nadežda Petrović, naša najznačajnija umetnica s počekta 20.veka, uvodi u srpsku umetnost u tokove savremene evropske umetnosti.    

Njena dela zrače ogromnom snagom i hrabrošću, ona je jedinsvena i u životu i u slikarstvu.

Humanitarna dela ove nesebične žene služe nam na čast za buduće generacije.

Njen duh nam je bio inspiracija za nove poduhvate i s ponosom Udruženje poslovnih žena Čačka nosi njeno ime.

                                                                                                                  Udruženje čačanskih poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ 12.oktobra, na Miholjdan, svake godine proslavlja svoj dan, na dan rođenja velike srpske slikarke čije ime nosi.                           

Održana regionalna konferencija o ženskom preduzetništvu "Nezavisne i zaposlene" 12.10.2015.godine u Čačku


Nagrađene članice Udruženja poslovnih žena ''Nadežda Petrović''